0
02188250686

آناتومی و تشریح شماتیک

تشریح اعضا و اندام شناسی

شناسایی و تشریح اعضا و اندام شناسی بدن انسان و امراضی که در آنها ایجاد میشوند و دلایل و علائم و همچنین ارائه فایل های صوتی و تصویری آموزشی بصورت عمومی و تخصصی و از سویی دیگر بنحوی تخصصی تر تشریح اندام ها بشکلی ویژه در جدید ترین پلتفرم آموزشی اشارت که با دسترسی و ارائه ابزار های کامل تحقیقاتی این امکان را برای محقق و دانشجو و اساتید فراهم مینماید تا با دقت و توجه بیشتر و تامل در مفاهیم به نکاتی خاص و مطالبی لطیف در صناعت طب و پزشکی دست یابند..

آناتومی و تشریح کلاسیک

آناتومی و تشریح بدن انسان چیست؟

آناتومی ، حوزه ای در علوم زیستی است که به شناسایی و توصیف ساختارهای بدن موجودات زنده می پردازد. آناتومی ناخالص شامل مطالعه ساختارهای اصلی بدن از طریق کالبد شکافی و مشاهده است و در باریک ترین معنا فقط مربوط به بدن انسان است . “آناتومی ناخالص” معمولاً به مطالعه ساختارهای بدن به اندازه کافی بزرگ برای بررسی بدون کمک دستگاه های بزرگنمایی اشاره می کند ، در حالی که آناتومی میکروسکوپی به مطالعه واحدهای ساختاری به اندازه کافی کوچک می پردازد که فقط با یک میکروسکوپ نوری قابل مشاهده است .کالبد شکافی برای همه تحقیقات آناتومیکی اساسی است. اولین گزارش مربوط به استفاده از آن توسط یونانیان انجام شد و تئوفراستوس تشریح را “آناتومی” از آنا تمناین به معنی “برش” نامید. [/sc_fs_faq]

چرا بدن انسان یک مهندسی پیچیده است؟

هر سازه از ساختار های فیزیولوزی بدن انسان نقش دقیقی را ایفا می کند. تقریباً ۲۰۰ استخوان ، ۶۵۰ عضله ، ۷۹ اندام و رگ های خونی در کنار یکدیگر یک مدل پیچیده را ایجاد نموده است. فیزیولوژی انسان (فیزیو = “طبیعت” ؛منطق = “مطالعه”) طبیعت بدن انسان را از نظر نحوه عملکرد و ساختارها در سطوح مختلف مطالعه می کند. فیزیولوژی بر عملکرد یا نحوه عملکرد ساختارها در سطوح مختلف متمرکز است . و همین امر یک مهندسی پیچیده را بوجود آورده است.

آناتومی بدن انسان در واقع شامل چه مواردی می شود؟

راههای کشف آناتومی انسان آناتومی منطقه ای بدن را به قسمتهای مشخص سازماندهی می کند: اندام فوقانی ، اندام تحتانی ، تنه و پشت ، قفسه سینه ، شکم و لگن ، سر و گردن ، نوروآناتومی آناتومی سیستمیک : بدن را با سیستمهای تعریف شده ارزیابی می کند: سیستم های عضلانی ، اسکلتی عضلانی ، عصبی ، غدد درون ریز ، گردش خون ، تنفسی ، گوارشی ، ادراری ، تولید مثل ، لنفاوی آناتومی میکروسکوپی : ساختار میکروسکوپی بافت ها و اندام ها را بررسی می کند  روشهای دیگر: آناتومی کلیدی/کاربردی ، مقطع ، تصویربرداری پزشکی .

رابطه بین آناتومی و فیزیولوژی چیست؟

آناتومی و فیزیولوژی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. یک دست قادر به گرفتن چیزها است (عملکرد) زیرا طول ، شکل و تحرک انگشتان (فرم) تعیین می کند که یک دست چه چیزهایی را می تواند بگیرد (عملکرد).  عضله به دلیل چینش ماهیچه ها و استخوان ها منقبض می شود و استخوان ها را به هم نزدیک می کند ، و آرایش اندامک ها در داخل سلول های ماهیچه ای (شکل) تعیین می کند که یک ماهیچه چقدر و برای چه مدت می تواند منقبض شود (عملکرد). عملکردهای بدن به شکل آنها بستگی دارد. نحوه عملکرد ساختارها بستگی به نحوه سازماندهی آنها دارد. بنابراین درک فیزیولوژی مستلزم درک آناتومی است و بالعکس.